Od tego roku odbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Brwinów zajmuje się spółka PreZero Bałtycka Energia.

W przetargu rozstrzygniętym jesienią ubiegłego roku, spółka ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. W przetargu wzięły udział dwie polskie firmy (BYŚ i Hetman), jednak ich oferty przepadły.

PreZero jest globalistyczną korporacją działającą w branży usuwania odpadów. Jest spółką-córką firmy GreenCycle należącej do niemieckiej Grupy Schwarz, będącej właścicielem sieci handlowych Lidl i Kaufland.

Grupa Schwarz z siedzibą w Neckarsulm w Badenii-Wirtembergii w Niemczech zatrudnia 575 tys. pracowników w 32 różnych krajach. Dieter Schwarz, właściciel Grupy, to obecnie najbogatszy człowiek w Niemczech. Jego majątek szacowany jest na prawie 40 mld dolarów.

1 marca 2022 r. nastąpiła zmiana organizacyjna w Grupie PreZero w Polsce poprzez podział spółki PreZero Warszawa sp. z o.o. Od tego dnia podmiotem realizującym umowy jest właśnie spółka PreZero Bałtycka Energia.

 

Pod koniec stycznia burmistrz Arkadiusz Kosiński odpowiedział nam na kilka pytań dotyczących kwestii odbioru odpadów.  

– Czemu nastąpiła zmiana firmy odbierającej odpady?

Burmistrz Arkadiusz Kosiński: Umowy na odbiór odpadów zawierane są czasowo. Ogłoszenie nowego przetargu było koniecznością, gdyż kończyła się poprzednia umowa. Poprzednim wykonawcą w latach 2021-2023 była firma PU Hetman Sp. z o.o., która zajęła tym razem drugie miejsce w przetargu, oferując wykonanie zadania za kwotę blisko 10,7 mln zł, zaś przetarg wygrała firma PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o., która za to samo zadanie zaoferowała cenę 9,3 mln zł.

Zwrócić dodatkowo należy uwagę, że w zakresie rzeczowym zadania było zapewnienie przez wybranego wykonawcę pojemników na odpady dla poszczególnych gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej oraz do budynków wielorodzinnych (firma Hetman już dysponowała swoimi pojemnikami ustawionymi w poprzednich latach na posesjach na terenie gminy Brwinów, nowy wykonawca miał obowiązek zatroszczyć się o zaopatrzenie mieszkańców w pojemniki).

Ile gmina zapłaciła w 2023r. za odbiór śmieci poprzedniej firmie, a ile zapłaci w tym roku firmie Prezero?

– Zakładane dochody gminy Brwinów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosiły w ubiegłym roku 10.347.224,55 zł, natomiast w rzeczywistości mieszkańcy do 31.12.2023 r. wpłacili 10.331.313,20 zł.

Gmina Brwinów wydała w tym czasie na zapewnienie odbioru odpadów komunalnych kwotę 13.545.565,12 zł, dopłacając kwotę 3.214.251,92 zł. Biorąc pod uwagę ok. 26.000 mieszkańców naszej gminy, łatwo wyliczyć, że gmina Brwinów dopłaciła blisko 124 zł rocznie do odbioru odpadów od statystycznego mieszkańca, tj. 10,30 zł miesięcznie do każdej osoby. Aby system odbioru odpadów komunalnych sam się sfinansował, to miesięczna stawka od mieszkańca powinna być skalkulowana na poziomie 33 zł + 10,30 zł.

Czy były kontrole, co dzieje się ze śmieciami po ich odbiorze od mieszkańców? Jeśli tak, to proszę o przesłanie wyników kontroli.

– Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi przekazał informację o kontrolach. Kontrole poprawności sortowania odpadów prowadzili pracownicy firmy odbierającej odpady, także wspólnie z pracownikami Zespołu ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Poszczególne frakcje trafiają do firm wyłonionych w drodze przetargu, z którymi gmina Brwinów zawiera umowy dotyczące zagospodarowania odpadów.

Następnie urząd otrzymał od nas wniosek i kolejne pytania prasowe:

W ramach udzielenia informacji publicznej, prosimy o przysłanie protokołów z kontroli odbioru odpadów zmieszanych.

Cena jest za 1 tonę, dlatego wydaje się, że kontrola ciężaru wywożonych śmieci jest kluczowa.

– Proszę podać, jak przebiega obecnie sprawdzenie ciężaru wywożonych przez firmę PreZero odpadów zmieszanych.

– Wyjeżdża rano pojazd w celu zabrania odpadów zmieszanych. Ma konkretną wagę. Po zebraniu śmieci – ma inną. Gdzieś je zawozi, ktoś dokonuje pomiaru ciężaru przywiezionych śmieci.

Skoro płacimy za odbiór w przeliczeniu na ciężar, to stała kontrola ciężaru wydaje się być bardzo ważna.

To chcemy ustalić, jak to konkretnie się odbywa.

Mirosława Kosiaty z działu promocji UG Brwinów poinformowała redakcję (31 stycznia), że „pytania prasowe przekazuje do odpowiedniego referatu”.

Do dzisiaj nie otrzymaliśmy protokołów oraz odpowiedzi. Powracamy do sprawy.

Mamy nadzieję, że tym razem otrzymamy wszystko.

 

Jan Wels, K. Czartoryski

foto: Pola Neis

 

Aktualizacja: 24 maja

Zespół Gospodarki Komunalnej, Urząd Gminy Brwinów:

W związku z wnioskiem z dnia 10 maja 2024 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie udzielenie informacji/opisu w jaki sposób sprawdzany jest ciężar wywożonych przez firmę PreZero odpadów zmieszanych, Urząd Gminy Brwinów wyjaśnia, co następuje:

– w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina wyposaża daną nieruchomość m.in. w pojemnik na odpady zmieszane. Każdy pojemnik powinien mieć oznaczenia w postaci naklejki lub nadruku wskazującego Zleceniodawcę, Zleceniobiorcę oraz rodzaj gromadzonych odpadów;

– na terenie gminy Brwinów funkcjonuje system RFID – umożliwiający kontrolę odbioru odpadów z danej nieruchomości. System monitorowania pozwala Gminie gromadzić dane na temat odbioru odpadów komunalnych (czas, waga i rodzaj odpadów). W czasie rzeczywistym wysyłane jest to do systemu i na bieżąco uzyskujemy wgląd do danych. Pojemniki na odpady zmieszane wyposażone są w chipy w technologii RFID, które mają nadany indywidualny numer z danymi adresowymi właściciela nieruchomości oraz danej frakcji odpadów (pojemnik czarny zabudowa jednorodzinna, pojemniki żółte, niebieskie, zielone, czarne, brązowe – zabudowa wielorodzinna). Podczas odbioru odpadów zmieszanych czytnik znajdujący się na pojeździe odbierającym odpady odczytuje adres i wagę odpadów znajdujących się w pojemniku. Wykonawca w przypadku nadwyżek zgromadzonych w workach – zobowiązany jest, po opróżnieniu pojemnika do wrzucenia worków z odpadami do danego pojemnika i ponownego zważenia pojemnika;

– transport odpadów polega na ich przewozie z miejsca wytworzenia do miejsca, w którym będą mogły być gromadzone, unieszkodliwione bądź przetworzone ponownie. Załadowany samochód przy wjeździe wjeżdża na wagę gdzie jest ważony, a następnie ważony jest przy wyjeździe. Różnica w jego wadze przed i po wyjeździe, to ilość przetransportowanych odpadów. Za każdym razem wyjeżdżający kierowcy otrzymują stosowne dokumenty potwierdzające transport, czyli tzw. dowód wagowy.

 

Udostępnij