Pani Agnieszka była poręczycielem rzeczowym (z nieruchomości) kredytu zaciągniętego przez jej byłego męża. Kredyt nie został spłacony, dlatego Getin Noble Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) i oddał sprawę do komornika.

Po nieudanych dwóch licytacjach domu mieszkalnego, Getin przejął nieruchomość położoną w powiecie wołomińskim (przesądzenie własności jest z datą 26 czerwca 2019r.). Czytelniczka rozwód z mężem wzięła w 2013r., od tego czasu wraz z synem mieszka w przejętej przez bank nieruchomości. Były mąż przebywa poza granicami kraju, nie łoży i nie interesuje się swoim dzieckiem.

Pismem z 9 października 2019r. pani Agnieszka zaproponowała bankowi negocjacje „co do ewentualnego zakupu nieruchomości bądź zawarcia umowy najmu”. Wpierw bank poinformował ją, że czeka na prawomocność postanowienia o przesądzeniu.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przesądzeniu własności, pismem z 26 października 2020r. bank poinformował czytelniczkę, iż „wyraża zainteresowanie zbyciem nieruchomości, jednak w transakcji z satysfakcjonującą ceną rynkową oraz przy jednorazowej zapłacie ceny”.

W dalszej korespondencji strony ustaliły, że bank przyśle swojego rzeczoznawcę celem wyceny domu.

W niedługim czasie rozpoczęły się kłopoty finansowe banku, w konsekwencji została ogłoszona jego przymusowa restrukturyzacja.

Jednak 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, wydał i ogłosił postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank SA, zgodnie z wnioskiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

BFG podjął decyzję o przeniesieniu części działalności GNB do instytucji pomostowej: VeloBank SA i tak powstał nowy bank.

Proces ten został przeprowadzony we współpracy z Systemem Ochrony Banków Komercyjnych SA („SOBK”), składającym się z ośmiu największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, BNP Paribas Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Santander Bank Polska SA).

I nagle, u czytelniczki pojawił się przedstawiciel VeloBank-u. – Może to w końcu rzeczoznawca – pomyślała pani Agnieszka.

Szybko została jednak sprowadzona do parteru: ma pani się natychmiast wyprowadzić – usłyszała.

Początkowo nowy bank nie chciał słyszeć, że zgodnie z ustaleniami z poprzednikiem, nieruchomość ma być jej sprzedana. Powiedziano jej, że zostanie wyeksmitowana oraz, że będzie musiała zapłacić za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W pewnym momencie bank pozornie odpuścił. Zgodził się bowiem na przysłanie rzeczoznawcy celem wyceny domu i odsprzedania go.

Oględziny przez rzeczoznawcę majątkowego miały miejsce w styczniu tego roku. Operat miał być w lutym. Jak twierdzi, zapewniono ją, że jak zapłaci kwotę z wyceny, to bank sprzeda jej nieruchomość.

Zamiast operatu czytelniczka otrzymała od komornika sądowego zawiadomienie o wszczęciu egzekucji w celu dokonania eksmisji z lokalu, a z sądu elektronicznego nakaz zapłaty prawie na 40.000 zł za „bezumowne” korzystanie z nieruchomości.

Czytelniczka czuje się zwodzona przez VeloBank.

Poprosiła redakcję o pomoc.

 

Ludwika Stas

Jan Wels

foto: Pixabay

 

Aktualizacja: 23 maja

Biuro Prasowe VeloBank-u:

22 maja br. wysłaliśmy do Pani Agnieszki pismo ze wskazaniem spodziewanej minimalnej ceny nieruchomości. Jesteśmy z Panią Agnieszką w kontakcie i jako bank rozpatrzymy każdą ofertę nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że bank działa w oparciu o przepisy prawa i prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu prawa własności nieruchomości.

 

Artykuł powiązany:

„Przewidziała, że nie otrzyma wyceny”. Ciąg dalszy artykułu: Czytelniczka czuje się zwodzona przez VeloBank

 

Udostępnij