31 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” we Włocławku. Wniosek o upadłość złożyła Komisja Nadzoru Finansowego.

Na syndyka masy upadłości został wyznaczony Krzysztof Gołąb. Obecnie syndykiem (od 7 września 2023r.) jest Anna Grudzień-Kurpiewska z Warszawy (nr licencji 662).

 Problem

Postępowanie upadłościowe trwa już prawie 8 lat. Wiąże się zapewne z dużymi kosztami.

Czytelnik chce, by redakcja wyjaśniła następujące kwestie:

– Ile od 2016 r. pieniędzy wyegzekwował syndyk i, ile z tego otrzymali wierzyciele?

– Jakie jest za te lata wynagrodzenie syndyka?

– Jakie za te lata są koszty postępowania upadłościowego?

– Czy jest racjonalna przesłanka do prowadzenia tak długiego postępowania upadłościowego? I co na to przepisy prawa?

– Kiedy zakończy się to postępowanie upadłościowe?

Kogo zapytamy?

– Prezesa SR w Toruniu

– Ministerstwo Sprawiedliwości

– Syndyka

 

K. Czartoryski

foto: Pixabay

 

Aktualizacja: 17 maja

Katarzyna Malinowska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Toruniu:

W związku z zapytaniem z dnia 21 kwietnia 2024 r. informuję, że wszystkie wpływy do masy upadłości wynoszą 70.311.307,79 zł.

Pochodzą one z likwidacji majątku, uzyskiwanych odsetek od sum zdeponowanych oraz z prowadzenia przedsiębiorstwa. Wierzyciele otrzymali 61.022.937,48 zł.

Koszty podstępowania aktualnie wynoszą 21.837.940,41 zł. Należy mieć na uwadze, że syndyk reguluje też inne zobowiązania masy w tym min. podatki od nieruchomości oraz koszty prowadzenia działalności gospodarczej, koszty postępowań sądowych, które wyniosły 17.466.381,87 zł.

Odpowiadając na pytanie o wynagrodzenie syndyka Krzysztofa Gołąba wskazuję, że wypłacone zostały zaliczki w łącznej kwocie 292.823,36 zł.

Obecny syndyk Anna Grudzień – Kurpiewska została powołana we wrześniu 2023 roku. Zadaniem aktualnego syndyka jest możliwie najszybsze zakończenie postępowania upadłościowego, przy zachowaniu możliwie najwyższego stopnia zaspokojenia wierzycieli.

W tym celu aktualny syndyk podjął wszelkie możliwe działania w celu jak najszybszej likwidacji pozostałych w masie składników majątkowych oraz zakończenia spraw spornych. Jednocześnie informuję, że powodem zmiany syndyka było zawieszenie licencji poprzedniemu syndykowi.

 

Udostępnij