treść wpisu

W aneksie do „Białej Księgi Unii Europejskiej” podkreślono, iż instytucje finansowe nie mogą funkcjonować bez zaufania publicznego do ich stabilności.

W zeszłym roku, w dwóch artykułach przedstawiliśmy, jak Bank Spółdzielczy w Mszczonowie „rozpatrzył” reklamacje, tzn. nie odpowiedział na nie.

Przypomnienie tych artykułów:

Co istotne, do dzisiaj mszczonowski bank nie udzielił odpowiedzi na reklamacje opisane w artykułach. To już ponad… 300 dni.

 

Tymczasem na stronie banku ukazały się następujące dokumenty:

– Ocena Rady Nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie „Polityki ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mszczonowie” w roku 2023,

– Ocena Zarządu Banku – przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy za rok 2023.

W pierwszym dokumencie rada nadzorcza pozytywnie oceniła proces rozpatrywania skarg:

– Proces rozpatrywania skarg i reklamacji przez Bank jest przeprowadzany niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni, a także cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów

– Bank dąży do polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami

W drugim dokumencie czytamy:

Bank udostępnia klientom jasne i przejrzyste zasady rozpatrywania skarg i reklamacji. Bank dąży do polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami.

Zarząd Banku stwierdza, że Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, jako instytucja zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przedkłada wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów Banku;

Dbałość o klienta jest jednym z nadrzędnych celów Banku.

cdn.

 

Ludwika Stas

foto: Pola Neis

 

Przeczytaj także:

 

Udostępnij