Pani Agnieszka była poręczycielem rzeczowym (z nieruchomości) kredytu zaciągniętego przez jej byłego męża. Kredyt nie został spłacony, dlatego Getin Noble Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) i oddał sprawę do komornika.

W konsekwencji bank przejął nieruchomość. W 2020r. strony ustaliły, że możliwy jest odkup nieruchomości. Pismem z 26 października 2020r. bank poinformował czytelniczkę, iż „wyraża zainteresowanie zbyciem nieruchomości, jednak w transakcji z satysfakcjonującą ceną rynkową oraz przy jednorazowej zapłacie ceny”.

W dalszej korespondencji strony ustaliły, że bank przyśle swojego rzeczoznawcę celem wyceny domu.

W wyniku przymusowej restrukturyzacji powstał nowy bank: VeloBank.

Dokładnie sytuację czytelniczki przedstawiliśmy w artykule:

„Czytelniczka czuje się zwodzona przez VeloBank”

https://antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/banki/czuje-sie-oszukana-i-straszona-przez-velobank

W aktualizacji artykułu (23 maja) przedstawiliśmy stanowisko VeloBank-u:

– 22 maja br. wysłaliśmy do Pani Agnieszki pismo ze wskazaniem spodziewanej minimalnej ceny nieruchomości. Jesteśmy z Panią Agnieszką w kontakcie i jako bank rozpatrzymy każdą ofertę nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Z pisma banku z 22 maja:

– bank nie dysponuje profesjonalną wyceną nieruchomości czy nawet opinią biegłego. Ma jakiś dokument prywatny o wartości nieruchomości, który w dodatku stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa”

– bank zaproponował cenę minimalną w wysokości 495.000 zł

– bank sprzeda nieruchomość czytelniczce lub każdemu innemu, który zaproponuje lepsze warunki ekonomiczne

– bank naliczył opłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 172.044,48 zł

– czytelniczka powinna niezwłocznie wydać nieruchomość bankowi, by zapobiec powiększaniu się zadłużenia

Ostatni punkt i odpowiedź banku na zapytanie prasowe, można chyba tak podsumować: Na czas negocjacji, czytelniczka powinna wyprowadzić się z domu.

 

Co dalej?

W najbliższym tygodniu bank otrzyma stanowisko czytelniczki oraz reklamację, że ten  nie respektuje ustaleń z poprzednikiem – Getin Noble Bank.

Czytelniczka w piśmie:

– zaprzeczyła, że korzysta bezumownie i w złej wierze z nieruchomości

– informuje, że „przewidziała”, iż nie otrzyma żadnej profesjonalnej wyceny, dlatego zleciła swoją.

29 maja wykonał ją rzeczoznawca majątkowy. Wartość rynkową nieruchomości określił na 383.000 zł. – Obecnie jest to więc jedyny dokument potwierdzający wartość rynkową nieruchomości – napisała.

– by maksymalnie przyśpieszyć negocjacje, podała do siebie kontakt mailowy oraz to, że wyznaczy pełnomocnika

W podsumowaniu pisma czytamy:

Pismo to proszę także traktować jako przedsądowe wezwanie do finalizacji ustaleń poczynionych z Getin Noble Bank SA.

… nie było mowy o tym, że Getin sprzeda nieruchomość każdemu, jak tylko sporządzi wycenę. Wycena miała być tylko dla celów odkupu przeze mnie nieruchomości. 

 cdn.

 

 K. Czartoryski

foto: Pixabay

 

Aktualizacja: 23 czerwca

Do dzisiaj nikt z banku nie skontaktował się z czytelniczką. Pani Agnieszka wysłała do banku kolejne pismo. Tym razem informuje, że jest przygotowana finansowo na odkup nieruchomości. Prosi o szybki kontakt.

Ma bowiem podejrzenie, że bank może grać na zwłokę i czeka na zaplanowaną na koniec lipca eksmisję.

cdn.

 

Aktualizacja: 30 czerwca

Monika Banyś, rzeczniczka prasowa, Biuro Public Relations:

– „Biegły rzeczoznawca powołany przez czytelniczkę określił wartość nieruchomości na 383.000 zł. Jest to jedyny obecnie dokument potwierdzający wartość rynkową nieruchomości dostępny dla obydwu stron. Tak czy nie? – Dlaczego bank utajnił przed czytelniczką „operat szacunkowy” na wykonanie którego pani Agnieszka czekała od dłuższego czasu? Proszę podać choć jeden logiczny powód”.

– Biegły rzeczoznawca to osoba powołana przez sąd lub organ administracji publicznej w ramach toczącego się postępowania sądowego lub administracyjnego. Każdy operat szacunkowy zlecony poza takim postępowaniem, tak jak w tym przypadku, ma walor opinii prywatnej, chociaż wykonanej przez osobę ze szczególnymi uprawnieniami. Nie pozbawia go to jednak miana operatu szacunkowego. I takim operatem, sporządzonym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, dysponuje bank. Operat szacunkowy, określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości, stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa i jest dokumentem wewnętrznym.

– „Dlaczego nikt z Banku nie kontaktuje się z czytelniczką? Na co czeka Bank? 17 czerwca Bank otrzymał wycenę i pismo czytelniczki”.

– Bank odpowiada na kierowane przez czytelniczkę pisma. Jak sama wskazuje, wystąpiła o przyznanie środków na zakup nieruchomości i jest w trakcie wyznaczania pełnomocnika do rozmów w tym temacie. Czytelniczka wskazała również, że nie neguje uprawnienia banku do domagania się kwoty z operatu szacunkowego. Bank do tej pory nie otrzymał propozycji cenowej, natomiast treść pisma wskazuje, że czytelniczka się do tego przygotowuje. Bank rozpatrzy jej propozycję.

Komentarz

Bank nie przedstawił żadnego logicznego powodu, dlaczego utajnił przed czytelniczką operat szacunkowy. Tym bardziej że istnieje drugi dokument (jawny), którym dysponuje pani Agnieszka.

Bank potwierdził, że jedyny dostępny dla dwóch stron dokument potwierdzający wartość rynkową nieruchomości to operat, którym dysponuje czytelniczka.

Operat szacunkowy (wykonany na zlecenie pani Agnieszki) z 29 maja br. określił wartość rynkową nieruchomości na 383.000 zł.

Na stronie 4 operatu zakres wyceny został precyzyjnie określony: Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym w stanie aktualnym.

Zgodnie z art. 151.1. Ustawy gospodarce nieruchomościami, wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Dodatkowe pytania do banku:

1. Czy operat szacunkowy wykonany na zlecenie banku w zakresie celu wyceny – ma wskazane: określenie wartości rynkowej nieruchomości?

2. W piśmie z 25 czerwca br. bank napisał do czytelniczki, że wykonany na jej zlecenie operat szacunkowy nieruchomości „nie określa wartości nieruchomości do celów sprzedaży nieruchomości”.

Tymczasem:

– na stronie 2 operatu jest: Oszacowana wartość rynkowa (WR): 383.000 zł,

– na stronie 4 operatu jest wskazany zakres wyceny (Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym w stanie aktualnym),

Co to jest wartość rynkowa – przypomnieliśmy powyżej.

Dlaczego operat szacunkowy wykonany na zlecenie czytelniczki, a określający wartość rynkową nieruchomości nie wypełnia art. 151.1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie wartości nieruchomości – „kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży”?

cdn.

 

Aktualizacja: 5 lipca

Szanowny Panie Redaktorze,

w nawiązaniu do kolejnych pytań otrzymanych od Pana Redaktora, przekazujemy, że przedstawiliśmy wszelkie istotne informacje na temat wspomnianej przez Pana sprawy.

W trosce o dobro postępowania oraz czytelniczki, nie będziemy udzielać dalszych informacji na ten temat. W związku z toczącym się postępowaniem, prowadzonym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, nie możemy ujawniać dodatkowych szczegółów.

Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o uszanowanie tej decyzji.

 

Z poważaniem
Biuro Prasowe VeloBanku

 

Udostępnij