Kodeks etyki to model wartości i zachowań, którymi kierujemy się w działalności VeloBanku. Kierujemy się przede wszystkim dobrem Banku i jego reputacją, a także słusznym interesem naszych klientów – można przeczytać na stronie banku.

W relacji z klientami kodeks przewiduje:

– dbałość o pozytywne doświadczenia klienta;

– wysoką jakość relacji zewnętrznych z klientem;

– przekazywanie informacji o usługach i warunkach umowy w sposób zrozumiały;

– szacunek i brak dyskryminacji;

– uczciwość, rzetelność i terminowość realizacji obsługi posprzedażowej;

– jasne zasady postępowania ze skargami/reklamacjami klientów.

 

W artykule:

„Czytelniczka czuje się zwodzona przez VeloBank”

przedstawiliśmy sprawę pani Agnieszki, która czuje się co najmniej zwodzona przez bank. Ma też wiele do zarzucenia bankowcom.

 

VeloBank oraz BFG otrzymali od nas pytania związane z opisaną sprawą.

Niewątpliwie, stosowanie Kodeksu etyki zostanie sprawdzone w realu.

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

Udostępnij