Firma zajmuje się zaopatrzeniem dla branży gastronomicznej, Zapewnia, że ich stały klient otrzymuje „gwarancję jakości”. Wszystkie oddziały regionalne spółki Chefs Culinar otrzymały od nas pytania związane z jakością dostarczanych do restauracji produktów żywnościowych (półproduktów, produktów czy dodatków).

Pytania zadaliśmy w imieniu osób dbających o swoje zdrowie, które na co dzień starannie dobierają produkty spożywcze bedące wolne od konserwantów, syropu glukozowo-fruktozowego czy sztucznych ulepszaczy smaku.

– Do ilu restauracji, hoteli i firm cateringowych w Polsce Chefs Culinar dostarcza produkty?

  Lucyna Lütje, prezes zarządu Chefs Culinar sp. z o.o.: Do 7029 klientów.

W swojej ofercie macie Państwo „12.000 produktów wysokiej jakości” (informacja ze strony internetowej). Czy są one wolne od konserwantów, syropu glukozowo-fruktozowego czy sztucznych ulepszaczy smaku? Jeśli tak, to jak to można sprawdzić?

– Wszystkie produkty oferowane przez Chefs Culinar spełniają wymagania prawa żywnościowego, dotyczące jakości i bezpieczeństwa dla produktów spożywczych wprowadzanych na rynek. Szeroka oferta produktów jest zróżnicowana i dostosowana do wymagań Klientów branży HORECA. Informacje dotyczące składu produktu dostępne są na etykiecie produktu. Jeśli dany produkt oferowany przez Chefs Culinar zawiera wskazane w Pana pytaniu składniki, to jest to wyraźnie wskazane na etykiecie danego produktu.

– Przykładowo, na Państwa stronie są takie pozycje do zamówienia:

  1. CC Filet z indyka, medalion (numer artykułu: 18269444)
  2. Best Price Filet z piesi kurczaka pojedynczy, produkcyjny, luz, 15 kg (18952964)
  3. Mr Pieczona ćwiartka z kurczaka, kaliber 170-280g (60064071)

 Przy produktach brak jest informacji o kraju pochodzenia oraz bezpieczeństwie. Czy taka informacja nie powinna być zamieszczona przy produktach?

 – Na skutek Pana wiadomości dokonaliśmy wstępnej analizy kompletności informacji na stronie internetowej naszego sklepu i potwierdziliśmy, że przy niektórych produktach podlegających weryfikacji brakowało informacji o ich pochodzeniu (m.in. wskazane przez Pana artykuły o numerach 18269444 i 18952964). Dziękujemy za czujność – jest to faktycznie niedopatrzenie z naszej strony. Po przeprowadzeniu pełnego audytu kompletności informacji zamieszczonych na stronie internetowej naszego sklepu i niezwłocznie uzupełnimy brakujące informacje.

W zakresie informacji o bezpieczeństwie – odpowiedź znajduje się poniżej.

W Ogólnych Warunkach Handlowych (OWH) nie ma deklaracji spółki Chefs Culinar o bezpieczeństwie zdrowotnym oferowanych produktów. Dlaczego?

– Uprzejmie informujemy, że brak jest przepisu zobowiązującego do składania lub publikowania oświadczenia o bezpieczeństwie zdrowotnym oferowanych produktów. Obowiązek zapewniania, że oferowana żywność jest bezpieczna wynika z przepisów ustawowych (w tym ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

Zwracamy uwagę, że treść wszystkich zawieranych umów podlega interpretacji z uwzględnieniem art. 56, 65 i 354 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – tj.:

Art. 56: Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.

Art. 65: Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Art. 354: Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.

Oznacza to, że Chefs Culinar zobowiązana jest, zarówno na gruncie regulacyjnym, jak i obowiązków cywilnoprawnych, dostarczać żywność bezpieczną bez względu na brak takiego oświadczenia. Jest to bowiem oczywiste przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów o bezpieczeństwie żywności. Dodanie tego postanowienia stanowiłoby w naszej ocenie jedynie sztuczne i nic niewnoszące rozbudowanie treści umowy oraz zmniejszenie czytelności naszej strony internetowej.

Punkt 4a OWH daje możliwość zwrotu wadliwego produktu. Jak często takie zwroty się zdarzają?

– Większość reklamacji dotyczy fizycznego uszkodzenia towarów w transporcie. Reklamacje dotyczące jakości/charakterystyki produktu zdarzają się sporadycznie. Każde zgłoszenie jest oddzielnie analizowane i rozpatrywane przez Zespół Zarządzania Jakością Chefs Culinar. Ilość reklamacji produktowych stanowi poniżej 0,1% ilości transakcji na poszczególne produkty.

Komentarz

Spółka przyznała, że oferowane produkty nie są wolne od konserwantów, syropu glukozowo-fruktozowego czy sztucznych ulepszaczy smaku. Jeśli dany produkt oferowany przez Chefs Culinar zawiera te składniki, to „jest to wyraźnie wskazane na etykiecie danego produktu”.

Etykiety nie są jednak widoczne przy oferowanym produkcie na stronie sklepu. Nie ma także podanego dokładnego składu produktu.

Przykładowo:

Drobimex kiełbaski śląskie, drobiowe długość 16 cm, średnica 20 mm, bez osłonki, marka: Drobimex (produkt nr 18961195).

Base Culinar kiełbasa gastronomiczna, drobno mielona, w jelicie wieprzowym, parzona, marka własna, wykonana według receptury niemieckiej (produkt nr 13991050).

Pytanie dodatkowe:

 – Przy niektórych produktach jest informacja: „produkty nisko budżetowe”. Co to są za „produkty”.

Bartosz Kozłowski, dyrektor działu zakupów:

– Wspomniane oznaczenie dotyczy niektórych produktów marki własnej, które są tworzone dla grupy Chefs Culinar i charakteryzują się korzystną relacją cena/jakość.

——————-

 Chefs Culinar to spółka o niemieckich korzeniach, posiadająca obecnie w Europie 18 oddziałów. W Polsce ma 8 regionalnych oddziałów i 3 punkty przeładunkowe.

Jan Wels

Pola Neis

foto: Pola Neis

Udostępnij