1 czerwca 2023r. ukazało się obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

Jak głosi art. 1 tego dokumentu, zasady etyki adwokackiej wynikają z norm etycznych przystosowanych do zawodu adwokata. Naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu. Obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego.

Z kolei art 12 stanowi: Adwokatowi nie wolno udzielać pomocy prawnej, która ułatwiałaby popełnienie przestępstwa lub wskazywałaby możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać popełniony w przyszłości.

Adwokat K. jest pełnomocnikiem jednego z banków spółdzielczych. Klient banku twierdzi, że doszło do naruszenia tajemnicy bankowej. Za naruszenie tej tajemnicy grozi do 1.000.000 złotych i kara pozbawienia wolności do lat 3.

Jednym z dowodów naruszenia tajemnicy miało być nagranie z monitoringu banku. Klient natychmiast wystąpił do banku o zabezpieczenie monitoringu. Niezwłocznie zażądał także od adwokata banku, aby ten również się tym zajął.

Niestety, nagrania nie zabezpieczono. Oficjalne stanowisko jest takie, że nie było takiej potrzeby i nagranie po jakimś czasie samo się skasowało.

Ewidentnie więc nie zabezpieczono dowodu możliwego przestępstwa.      

Niewykluczone, że adwokat mógł doradzić bankowi, jak skutecznie zniszczyć dowód możliwego przestępstwa. A niszczenie dowodów też jest karalne.

 

Problem

Teoretycznie, gdyby adwokat doradził bankowi jak zniszczyć dowód naruszenia tajemnicy bankowej, to byłoby to złamanie zapisu art. 12 Kodeksu Etyki Adwokackiej?

Jeśli tak, to jaka odpowiedzialność, i z jakiego tytułu mogłaby grozić adwokatowi?

 

Postaramy się uzyskać odpowiedzi na te pytania.

 

Ludwika Stas

foto: Pixabay

 

Udostępnij