Dariusz Mikucki jest prezesem SR w Żyrardowie. Jesienią zeszłego roku sędzia przekazał redakcji ważną deklarację.

Mikucki zapewnił, że: „w sytuacji powzięcia informacji o działaniu jakiejkolwiek zorganizowanej grupy przestępczej jako funkcjonariusz publiczny działając z mocy obowiązku z art. 304 par. 2 k.p.k. zawiadomiłbym o tym fakcie prokuraturę”.

Więcej:

Prezes sądu Dariusz Mikucki: W Sądzie Rejonowym w Żyrardowie nie funkcjonuje żadna „mafia” czy też „zorganizowana grupa przestępcza”

https://antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/sady/prezes-sadu-dariusz-mikucki-w-sadzie-rejonowym-w-zyrardowie-nie-funkcjonuje-zadna-mafia-czy-tez-zorganizowana-grupa-przestepcza

 

W czterech artykułach przedstawiliśmy bulwersującą sprawę wyceny nieruchomości oraz, jak zostało potraktowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa:

– Żyrardowski układ zamknięty? Część I – zawiadomienie

– Żyrardowski układ zamknięty? Część II – „dochodzenie”

– Żyrardowski układ zamknięty? Część III – „nie uzyskał korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia w sprawie wartości nieruchomości”

Żyrardowski układ zamknięty? Część IV – jak odwrócić kota ogonem – przepis made in Żyrardów

Panie prezesie – w każdej chwili dysponujemy dokumentami oraz wiedzą o tej sprawie.

 

Redakcja

foto: Pola Neis

 

Aktualizacja: 07 czerwca. „Szanowny Panie”

Sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska jest rzecznikiem prasowym Sądu Rejonowego w Żyrardowie, a także rzecznikiem prasowym Sądu Okręgowego w Płocku. 

Rzecznik otrzymała zapytanie prasowe z naszej redakcji od Ludwiki Stas:

Proszę o odpowiedź mailem zwrotnym do 7 czerwca na pytanie postawione w artykule:

– Czy sprawdzi Pan (Prezes SR w Żyrardowie), czy istnieje potrzeba zawiadomienia organów ścigania?

Otrzymana odpowiedź:

Szanowny Panie,

Pańska wiadomość została przekazana Prezesowi Sądu Rejonowego w Żyrardowie celem rozważanie podjęcia stosownych decyzji pozostających w  zakresie jego kompetencji.

cdn.

 

Aktualizacja: 08 czerwca. Milczenie Mikuckiego

Identyczne zapytanie prasowe, co rzecznik prasowy SO w Płocku, otrzymał prezes Dariusz Mikucki. Pytanie wysłaliśmy 2 czerwca, prosiliśmy o odpowiedź do 7 czerwca. Do dzisiaj żadna odpowiedź nie nadeszła.

Przy okazji, przypomnienie sytuacji z grudnia zeszłego roku.

Poprosiliśmy Mikuckiego o dostęp do akt nadzoru sądu nad dwoma egzekucjami z nieruchomości. Chcieliśmy sprawdzić dwie wyceny powstałe dla zlecenie komornika sądowego Michała Dobrzyńskiego z Żyrardowa. Wykazaliśmy, że działamy w interesie społecznym.

Niestety, pismem z 6 grudnia Dariusz Mikucki odmówił nam dostępu do akt spraw: I Co 2200/22 i I Co 505/23. Bez jakiegokolwiek uzasadnienia.

Więcej:

Prezes SR w Żyrardowie Dariusz Mikucki odmówił nam wglądu do akt. Tak, ten sam Mikucki, który niedawno zapewnił redakcję, że w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie nie funkcjonuje żadna „mafia” czy też „zorganizowana grupa przestępcza”

cdn.

 

Aktualizacja: 13 czerwca

Do dzisiaj żadna odpowiedź od prezesa Mikuckiego nie nadeszła.

Przy okazji

W artykule OKO.press z 9 czerwca „Sędzia Tuleya znowu wygrał. Sąd nakazał wyrównać mu pensję, bezprawnie obniżoną w czasie zawieszenia” jest opisana sprawa wyroku Sądu Rejonowego w Żyrardowie, który wydał między innymi prezes Dariusz Mikucki.

Gazeta przytacza główne tezy uzasadnienia:

– uchwała Izby to pseudouchwała. Prezes sądu okręgowego pomimo istnienia owej pseudouchwały powinien był dopuścić Tuleyę do orzekania,

– Izba Dyscyplinarna nie była sądem w świetle Konstytucji i traktatów unijnych. Jej decyzje nie mają mocy obowiązującej,

– Izba Dyscyplinarna i zasiadający w niej neo-sędziowie nie dawali gwarancji niezawisłości i niezależności.

Z kolei pełnomocnik Tulei miał powiedzieć, że Sąd Rejonowy w Żyrardowie stanął na straży Konstytucji, i że żyrardowski sąd to sąd przez duże S. Jest także mowa o kręgosłupie moralnym sędziów.

cdn.

 

Aktualizacja: 20 czerwca. „Sędziowie o silnym kręgosłupie moralnym”

Nadal żadna odpowiedź od prezesa Mikuckiego nie nadeszła.

Przy okazji warto wyjaśnić poruszoną w poprzedniej aktualizacji kwestię „kręgosłupa moralnego sędziów”, jaka padła w artykule OKO.press.

Konkretnie OKO.press zacytowało pełnomocnika Tulei – M. Romanowskiego: „Sądy stają się atrapą sprawiedliwości, jeżeli nie orzekają w nich sędziowie o silnym kręgosłupie moralnym”.

 

Dla osób postronnych, podział środowiska sędziowskiego oraz wewnętrzne w nim walki nie mają znaczenia. Liczy się to, aby sędziowie bezstronnie rozstrzygali ich sprawy, by urząd sprawowali zgodnie z Konstytucją.

Jakby nie spojrzeć, sprawa opisana przez naszą gazetę dotyczy zwykłego Kowalskiego, a nie środowiska sędziowskiego.

cdn.

 

Udostępnij