Prezes sądu sprawuje nadzór nad pracą komornika. Także Anna Pawłowska, prezes Sądu Rejonowego w Radziejowie. Jednym z takich komorników jest Albert Tomasiewicz, od niedawna zastępca komornika sądowego Leszka Bończyka, który odszedł na emeryturę.

W artykule:

Co jest budowlą na ziemi rolnej – pytamy Annę Pawłowską, prezes Sądu Rejonowego w Radziejowie (aktualizacja: 09.05, 17.05)

przedstawiliśmy dziwne postanowienie Tomasiewicza i jeszcze dziwniejszą odpowiedź prezes sądu, którą można tak naprawdę potraktować jako unikanie rzeczowej odpowiedzi na pytania redakcyjne.

 

Kosmici

Czytelnicy wnieśli skargę na postanowienie komornika z 9 kwietnia. W skardze wystąpili o zobowiązanie komornika do merytorycznego rozpatrzenia wniosku o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Zarzucili, że zaskarżane postanowienie jest zupełnie oderwane od złożonego wniosku – o dodatkowy opis i oszacowanie ziemi rolnej.

– Komornik oddalając wniosek napisał, że dodatkowy opis może być wtedy, jak nastąpi zniszczenie części budynku lub przeciwnie – wzniesienie nowej budowli. Nic bardziej oderwanego od realiów sprawy nie można było napisać. Chyba, że o kosmitach – czytam w skardze.

Warto przypomnieć, że milczeniem komornik zbył przedstawione przez czytelników dane z aktów notarialnych (sprzedaż gruntów rolnych, na okoliczność – jakie są obecnie ceny) dołączone do wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości. Co więcej, czytelnicy dołączyli także do wniosku akt notarialny sprzedaży gruntu sąsiada (zanonimizowany), o którym także nie ma nic w postanowieniu.

Brak odpowiedzi na skargę

Następnie komornik przesłał skargę do sądu, a wraz z nią „odpowiedź” na skargę, która brzmi: Komornik postanowił zaniechać odpowiedzi na skargę z powodu dostatecznego uzasadnienia postanowienia z 9 kwietnia br.

A skoro komornik zaniechał odpowiedzi, to uznał, że skargę należy oddalić jako bezzasadną.

 

Kopiec kreci lub górka kamieni

W pierwszym artykule napisaliśmy: „Powstał problem prawny: co jest budowlą na niezbudowanej działce rolnej? Kopiec kreci, a może górka kamieni? Poprosimy prezes Pawłowską o wyjaśnienie problemu budowli”.

Wychodzi na to, że sprawa budowli na działce rolnej powróciła. Nie była w stanie tego problemu prawnego wyjaśnić nam prezes Pawłowska, a komornik teraz po raz kolejny przytoczył tę samą argumentację o zniszczeniu części budynku lub przeciwnie – wzniesieniu nowej budowli na niezabudowanej ziemi rolnej obsianej zbożem.

Czytelnicy poprosili po raz kolejny redakcję o pomoc.

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

Aktualizacja: 3 lipca

Czytelnicy uzyskali w sądzie dostęp do akt sprawy I Co …/24, pod którą sąd w Radziejowie rozpatrzy skargę na odmowę sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. W aktach sprawy brak jest ich dokumentów dołączonych do wniosku – danych z aktów notarialnych (ze starostwa) oraz aktu notarialnego sprzedaży gruntu sąsiada.

Pytanie do prezes sądu Anny Pawłowskiej:

– Czy rzeczywiście komornik nie dołączył do skargi wniosku o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości wraz z przytoczonymi powyżej dokumentami potwierdzającymi realną wartość gruntów rolnych?

cdn.

 

Udostępnij