Środowisko sędziowskie jest podzielone, jesteśmy świadkami zwalczania jednych sędziów przez drugich.

 Przeciętnego obywatela jednak to guzik interesuje – kto, dlaczego i po co. Ważne, by jego sprawa w sądzie toczyła się zgodnie z przepisami prawa, była procedowana przez bezstronnego i kompetentnego sędziego.

Sprawa, którą się teraz zajmiemy, jest chyba zaprzeczeniem powyższych oczekiwań.

 

Fakty:

1. 13 stycznia 2021r. komornik sądowy Stefan Gintowt przeprowadził opis i oszacowanie mieszkania w Warszawie.

2. Czytelnik, pan Bartłomiej, zaskarżył ten opis i oszacowanie. Wraz ze skargą wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z wniosku wierzyciela – banku.

3. Postanowieniem z 26 stycznia 2023r. Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie egzekucyjne z wniosku banku (pozew o unieważnienie BTE).

4. W dniach 14-21 marca tego roku komornik przeprowadził e-licytację mieszkania.

5. 2 lipca tego roku czytelnik otrzymał nieprawomocne postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z 11 października 2023r., o:

   – oddaleniu skargi na opis i oszacowanie,

   – oddaleniu wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

 

Wnioski:

Licytacja odbyła się pomimo nieprawomocności opisu i oszacowania. Art. 952 kpc stanowi, że licytacja nie może odbyć się wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania.

11 października 2023r. warszawski sąd oddalił więc wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, które już od wielu miesięcy było zawieszone.

 

Pytania do Maksymiliana Wesołowskiego, prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy:

– Kto imiennie, w ramach nadzoru nad pracą komornika, ponosi odpowiedzialność, że przy nieprawomocności opisu i oszacowania nieruchomości doszło do licytacji mieszkania?

– Postanowienie z 11 października 2023r. o oddaleniu skargi na opis i oszacowanie nieruchomości dotarło dopiero 2 lipca tego roku do czytelnika. Skąd ta zwłoka?

– Czy Sąd rozpatrujący skargę na opis i oszacowanie nieruchomości nie miał wiedzy, że postępowanie egzekucyjne jest zawieszone? Taka informacja jest zapewne w komorniczych aktach egzekucyjnych.

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

Udostępnij