Sędzia Paweł Karolczyk jest zastępcą przewodniczącej Wydziału Cywilnego oraz wiceprezesem żyrardowskiego sądu.

Wg oświadczenia majątkowego za 2022r., Karolczyk „sprawuje patronat nad aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikantem notarialnym”. Taką informację zamieściliśmy pod kilkoma artykułami dotyczącymi sędziego (na miszmasztwojagazeta.pl).

Czytelnika zainteresowały następujące kwestie:

– Co oznacza sprawowanie patronatu nad aplikantami?

– Czy taki nadzór może sprawować każdy sędzia, czy tylko taki o nieposzlakowanej opinii?

Piotr Kosmaty, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, rzecznik prasowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:

Celem aplikacji jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy oraz praktycznego przygotowania do zajmowania stanowisk sędziego i asesora sądowego, prokuratora i asesora prokuratury. Pomocą w realizacji tego celu mają służyć patroni koordynatorzy oraz patroni praktyk wyznaczeni dla każdego z aplikantów.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole i Sądownictwa oraz § 4 i 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk dyrektor KSSiP powołuje patronów praktyk spośród sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych oraz innych osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu objętego przedmiotem praktyki, za ich zgodą.

Oczywistym jest, że patronat powinna sprawować osoba o nieposzlakowanej opinii, zresztą w przypadku sędziów tylko taka osoba może być powołana na stanowisko sędziego ( art. 61 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych), a także winna to być osoba posiadająca doświadczenie i dużą wiedzę z zakresu tematyki objętej przedmiotem praktyk.

Zadania patronów praktyk:

a) omawianie z aplikantem przed rozpoczęciem praktyki jej planowanego przebiegu zgodnie z zaleceniami programowymi (programem praktyk) przygotowanymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,

b) udzielanie aplikantowi w trakcie praktyki wskazówek niezbędnych do wykonania zleconych czynności, takich jak przygotowanie projektów orzeczeń, zarządzeń, uzasadnień, udziału w rozprawie na zasadzie art. 45 ust. 3 usp, a następnie omawianie z nim wykonanych przez niego czynności.

Jeżeli chodzi o sędziego Pawła Karolczyka, to wskazuję, iż współpracuje on z KSSiP jako patron praktyk od 10 lat (od 2014 r.) i to zarówno z Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej, jak i Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej. Obecnie sprawował on patronat nad jedną aplikantką XIII rocznika aplikacji sędziowskiej (5-tygodniowe praktyki, do 12 kwietnia 2024 r.), jak również został wskazany on jako kandydat na patrona praktyk na 2 kolejne praktyki (łącznie 6 tygodni, do 07 czerwca 2024 r.).

Komentarz

Jednym z zadań patrona jest udzielanie wskazówek dotyczących sporządzania uzasadnień orzeczeń. Nie ulega wątpliwości, że aby nauczać innych, samemu trzeba robić coś nienagannie, w poszanowaniu faktów i szeroko rozumianego dobra wymiaru sprawiedliwości.

I wizja lokalna

Niedawno opisaliśmy sprawę, w której sędzia Karolczyk w uzasadnieniu podał jako kluczowy argument coś, co z rzeczywistością może mieć mało wspólnego. Poproszony przez poszkodowaną czytelniczkę o wizję lokalną oraz Dzień otwarty celem weryfikacji swojego twierdzenia w terenie – nie podjął tematu.

Więcej:

I Dzień Otwarty (wizja lokalna) dla Pawła Karolczyka, wiceprezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie

II wizja lokalna

Był także wniosek o wizję lokalną dotyczącą kontrowersyjnego stwierdzenia Karolczyka, tym razem jako sprawującego nadzór nad pracą komornika.

Więcej:

II Dzień Otwarty (wizja lokalna) dla Pawła Karolczyka, wiceprezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie

Do wizji lokalnej także nie doszło.

„Sentencja postanowienia jest w kolizji do jego uzasadnienia”

22 lutego br. Karolczyk wydał postanowienie dotyczące kilku osób. W sentencji (tenorze) postanowienia napisał, że oddala skargę dłużników. Natomiast w uzasadnieniu jest mowa tylko o jednym dłużniku.

Sędzia otrzymał wniosek o sprecyzowanie, czy oddala skargę dłużników czy dłużnika. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że dłużników to liczba mnoga, a dłużnik – to liczba pojedyncza. Podała kilka przykładów z postanowienia.

Postanowieniem z 7 marca sędzia oddalił wniosek, gdyż jak uznał, nie ma w nim „omyłek pisarskich”.

Odmiana nazwisk

Mamy także kilka postanowień wydanych przez tego sędziego, w których razi odmiana nazwisk przez przypadki. Bowiem sędzia raz je odmienia, a raz nie.

Tutaj trzeba pochwalić innych sędziów Wydziału Cywilnego żyrardowskiego sądu, którzy czynią to poprawnie. Np. aż miło czyta się postanowienia wydane przez urodzonego w 1993 roku Adriana Wieczorka, obecnie asesora. Odmiana nazwisk nie sprawia mu żadnego problemu.

Odmiana nazwisk to podstawa poprawnego używania języka polskiego.

 

Jan Wels

K. Czartoryski

foto: Pixabay

 

Przeczytaj także:

Patron Karolczyk (2). Czytelniczka zażądała podania konkretów

– Patron Karolczyk (3). „Rzekoma błędna odmiana nazwisk komornika i wierzycieli

 

Udostępnij