Sędzia Paweł Karolczyk jest zastępcą przewodniczącej Wydziału Cywilnego oraz wiceprezesem żyrardowskiego sądu. Karolczyk współpracuje od 10 lat z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury jako patron praktyk – i to zarówno z Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej, jak i Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej.

W tym roku sprawował patronat nad jedną aplikantką XIII rocznika aplikacji sędziowskiej (5-tygodniowe praktyki, zakończone 12 kwietnia 2024 r.), jak również został wskazany jako kandydat na patrona praktyk na 2 kolejne praktyki (łącznie 6 tygodni, do 7 czerwca 2024 r.).

Więcej:

Kto może sprawować patronat nad aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury? Patron sędzia Paweł Karolczyk z Żyrardowa

„Bezpodstawne wnioski, skargi i zażalenia”

W jednej ze spraw, w postanowieniu z 27 marca br., sędzia Karolczyk zarzucił czytelniczce, że od wielu lat nadużywa swoich praw procesowych: „składając wiele bezpodstawnych wniosków, skarg i zażaleń”.

Czytelniczka poczuła się zniesławiona, gdyż orzeczenia wydawane przez sąd mają charakter publiczny. Pismem z 21 kwietnia wniosła, aby sędzia podał konkretnie, o jakie wnioski, skargi oraz zażalenia chodzi.

Wniosła także o wyjaśnienie, na czym ta bezpodstawność konkretnie polega, w odniesieniu do konkretnego pisma procesowego. I jak ta „bezpodstawność” została ustalona, przez kogo i kiedy.

Do dzisiaj odpowiedzi nie otrzymała. Czeka cierpliwie. Ufa, że bycie patronem w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury sprawi, że sędzia takie wyjaśnienia jej przedstawi.

 

Jan Wels

K. Czartoryski

foto: Pixabay

 

Przeczytaj także:

Patron Karolczyk (3). „Rzekoma błędna odmiana nazwisk komornika i wierzycieli

 

Udostępnij