Sędzia Paweł Karolczyk jest zastępcą przewodniczącej Wydziału Cywilnego oraz wiceprezesem żyrardowskiego sądu. Karolczyk współpracuje od 10 lat z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury jako patron praktyk – i to zarówno z Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej, jak i Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej.

W tym roku sprawował patronat nad jedną aplikantką XIII rocznika aplikacji sędziowskiej (5-tygodniowe praktyki, zakończone 12 kwietnia 2024 r.), jak również został wskazany jako kandydat na patrona praktyk na 2 kolejne praktyki (łącznie 6 tygodni, do 7 czerwca 2024 r.).

Więcej:

Kto może sprawować patronat nad aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury? Patron sędzia Paweł Karolczyk z Żyrardowa

W postanowieniu z 2 maja tego roku sędzia Karolczyk tak oznaczył stronę postępowania: W sprawie egzekucyjnej prowadzonej przez Rafała Kacperek komornika sądowego. Podobną „odmianą”, czyli jej brak –  zastosował w przypadku nazwisk wnioskodawców.

Z przyczyn oczywistych tych nazwisk nie przytoczymy.

Co ciekawe, zaskarżanym postanowieniem Karolczyk oddalił wniosek o… poprawną odmianę nazwisk. Taki wniosek wpłynął do sądu już po tym, jak te nazwiska (w innym orzeczeniu) tak samo zostały „odmienione” przez przypadki.

Czytelniczka wskazała, że odmiana nazwisk polskich przez przypadki to podstawa poprawnego używania języka polskiego.

Oddalenie wniosku sędzia uzasadnił tym, że jest to „rzekoma błędna odmiana nazwisk”.

I tu powstaje pewien problem. Nie tylko w postanowieniach wydanych przez innych sędziów, ale nawet w pismach przewodnich sądu (sporządzanych przez pracowników administracyjnych) jest napisane: W sprawie egzekucyjnej prowadzonej przez Rafała Kacperka komornika sądowego.

W dodatku, internetowe strony umożliwiające sprawdzenie, jak się odmienia nazwiska – nie pozostawiają wątpliwości, iż powinno być: Rafała Kacperka.

 

Czytelniczka wystąpiła do sędziego Karolczyka, aby uzupełnił postanowienie poprzez wykazanie, jaka jest podstawa stwierdzenia, że jest to tylko rzekoma błędna odmiana nazwisk komornika i wierzycieli.

cdn.

 

Ludwika Stas

foto: Pixabay

 

Artykuły powiązane:

– Patron Karolczyk

https://antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/sady/patron-karolczyk

 – Patron Karolczyk (2). Czytelniczka zażądała podania konkretów

https://antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/sady/patron-karolczyk-2-czytelniczka-zazadala-podania-konkretow

 

Udostępnij