Sędzia Beata Kaszuba jest wiceprezesem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Kilkanaście dni temu spotkała się z pełnomocniczką czytelnika, który czuje się skrzywdzony sposobem przeprowadzenia przez komornika e-licytacji miejsca parkingowego, a przede wszystkim ceną sprzedaży.

Informacje ogólne

Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku.

W opisywanym przypadku, wg czytelnika wartość rynkowa miejsca parkingowego to około 100.000 zł. Jak twierdzi, na poparcie tej wartości przedstawił sądowi stosowne dowody oraz zgłosił wnioski dowodowe.

Sąd nie wziął ich pod uwagę.

Jest to rzadko spotykane miejsce parkingowe (narożne), którego powierzchnia jest większa o około 50% od standardowego.

Miejsce parkingowe zostało sprzedane za niespełna 39.000 zł.

Co mówi prawo?

W pierwszej licytacji cena nie może być mniejsza niż 3/4 oszacowania, a więc 75.000 zł.

W drugiej licytacji cena nie może być mniejsza niż 2/3 oszacowania, a więc 66.666 zł.

Beata Kaszuba, wiceprezes sądu otrzymała dwa pytania od redakcji:

– Jak można wytłumaczyć cenę 39.000 zł w kontekście wskazanych powyżej kwot minimalnych, za jakie mogła być sprzedana nieruchomość?

– Czy w opisanym przypadku, możemy mówić o krzywdzie czytelnika i wierzyciela?

Pismem z 27 marca wiceprezes sądu Łukasz Grzechnik poinformował nas, że „Sąd podaje tylko informacje o swojej działalności, nie komentując czynności objętych niezawisłością sędziów, w tym nie podejmując polemiki z ich ewentualną oceną”.

Wcześniej Grzechnik zapewniał redakcję, że „nawet jeżeli wycena miejsca postojowego jest nieaktualna, ostateczna jego cena zostanie określona podczas licytacji”.

Sąd sprawuje nadzór nad pracą komornika. Podane przez czytelnika liczby pokazują, jak ważna jest aktualna wycena nieruchomości.

Z tymi liczbami nie ma jak polemizować. Tym bardziej, że wszystkie argumenty w tej sprawie ma czytelnik. Sąd nie ma niczego oprócz swoich orzeczeń i wątpliwych prawnie zapewnień, że licytacja wszystko zweryfikuje.

Przypomnijmy wnioski i argumenty czytelnika:

– wniosek o ocenę operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych (oddalony przez sąd)

– dane z aktów notarialnych, potwierdzających aktualne ceny (niewzięte pod uwagę przez komornika i sąd)

– popary dowodami wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości (oddalony przez komornika, skarga na to oddalenie – oddalona przez sąd)

…………………………… 

Sędzia Beata Kaszuba jest wiceprezesem sądu ds. cywilnych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz nadzoru administracyjnego nad komornikami sądowymi.

Sędzia Łukasz Grzechnik jest wiceprezesem ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Ludwika Stas

Jan Wels

foto: GG

Udostępnij