3 lipca tego roku komornik sądowy Tomasz Wojciechowski z Jędrzejowa dokonał opisu i oszacowania nieruchomości rolnej zabudowanej w powiecie jędrzejowskim.

Tego dnia (3 lipca), właściciele nieruchomości (czytelnicy) otrzymali operat szacunkowy wykonany przez biegłego. Jest 14 dni na ewentualne zaskarżenie opisu i oszacowania –  tj. do 17 lipca. W skardze trzeba podać zarzuty do operatu (opisu i oszacowania).

17 czerwca sędzia Leszek Gumbisz w sprawie wynagrodzenia pracy biegłego wydał postanowienie. W uzasadnieniu napisał, że czytelnicy „nie sformułowali żadnych konkretnych zarzutów”, co do treści operatu szacunkowego.         

W postanowieniu tym sędzia potwierdził, że jest mu znany termin opisu i oszacowania w dniu 3 lipca.


Pytanie do Janusza Szumskiego, prezesa Sądu Rejonowego w Jędrzejowie:

Miesiąc przed możliwym zaskarżaniem opisu i oszacowania sędzia Leszek Gumbisz stwierdził, że „dłużnicy nie sformułowali żadnych konkretnych zarzutów”.

– Jak to jest możliwe, że sędzia wie, co wydarzy się w przyszłości?

Jan Wels

 foto: Pixabay

 

Aktualizacja: 9 lipca

Leszek Gumbisz, wiceprezes Sądu Rejonowego w Jędrzejowie:

W odpowiedzi na Pana zapytanie prasowe z dnia 07 lipca 2024 roku informuję, że czynność opisu i oszacowania nieruchomości posiada złożony charakter przy czym ustalenie wartości nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego /art.948§1 kpc/. Biegłemu należy się wtedy wynagrodzenie i takie zostało przyznane przez komornika postanowieniem z dnia 21 maja 2024 roku. Na to orzeczenie dłużnicy złożyli skargę oddaloną postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 17 czerwca 2024 roku. Na to postanowienie dłużnikom przysługuje zażalenie dlatego o jego prawidłowości ostatecznie zdecyduje Sąd. Sam termin opisu i oszacowania nieruchomości został wyznaczony na dzień 3 lipca 2024 roku. Jeśli czynność ta została wtedy ukończona dłużnikom będzie przysługiwała skarga w terminie 14 dni od tej daty zgodnie z art. 950 kpc.

 

Komentarz i pytania z wyjaśnieniem

Nie było pytania dotyczącego procedury opisu i oszacowania nieruchomości, którą Pan nazwał: złożoną. Pytanie, które zadaliśmy dotyczyło zupełnie czegoś innego.

Tło pytania

Sam Pan potwierdził w odpowiedzi na zapytanie prasowe, że 17 lipca minie termin ewentualnego zaskarżenia opisu i oszacowania. W postanowieniu z 17 czerwca napisał Pan:

Biegły zgodnie ze zleceniem komornika sporządził operat szacunkowy ustalając wartość przedmiotowej nieruchomości. Dłużnicy nie sformułowali żadnych konkretnych zarzutów do jego treści„.  

Stwierdził to Pan 17 czerwca, a czytelnicy mają czas na zarzuty do 17 lipca. Dlatego redakcja zapytała Pana, skąd Pan to wie. Bo to ocierało się wręcz o jasnowidztwo.  

Pan jednak skierował sprawę w zupełnie innym kierunku – na podstawę postanowienia z 17 czerwca br.

Rozpatrując skargę na wynagrodzenia biegłego i mając wiedzę, że opis i oszacowanie będzie dopiero 3 lipca, oddalił Pan skargę wskazując na fakt, że czytelnicy nie sformułowali zarzutów do operatu. A jak mieli sformułować zarzuty, gdy operat otrzymali dopiero 3 lipca?

I tu warto przytoczyć następujące fakty:

– Zaskarżane postanowienie komornika o wynagrodzeniu biegłego jest z 21 maja br.

– Skarga czytelników jest z 7 czerwca

W skardze są między innymi takie stwierdzenia:

Zaskarżanym postanowieniem komornik przyznał wynagrodzenie biegłemu, chociaż:

dzieło biegłego poznamy dopiero 3 lipca

– są poważne wątpliwości, co do kompetencji biegłego  

Pisząc więc postanowienie z 17 czerwca br. miał Pan pełną wiedzę, że czytelnicy dostaną operat dopiero 3 lipca, i dopiero po tym czasie będą mogli sformułować do niego zarzuty.  

Pytania: 

– Potwierdza Pan fakt, że w skardze czytelników jest informacja o tym, że „dzieło biegłego poznają dopiero 3 lipca”?

– Czy możliwym było sformułowanie przez czytelników zarzutów do operatu, którego w dniu składania skargi nie znali?  

– Czytelnicy czują się upokorzeni przez Pana tym postanowieniem. Czy tą drogą ma Pan może im coś do przekazania?

cdn.

 

Udostępnij