Anna Groblewska, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie miała zlicytować 27 marca ponad 27 ha gruntów rolnych. Cena oszacowania nieruchomości szokuje.

Groblewska zastąpiła Michała Wiatra, który został postanowieniem ministra sprawiedliwości z dnia 14.06.2021r (DWOiP-IV.635.11.2021) zawieszony w czynnościach.

Rolnik, pan Arkadiusz wystąpił do redakcji o pomoc. Nie może pogodzić się z tym, iż tak niska jest wycena jego gruntów rolnych.

Część gruntów o pow. 15 ha została bowiem wyceniona na 13.849 zł/ha, a pozostała na 18.420 zł/ha. Czytelnik twierdzi, że w tej okolicy podobne grunty rolne są sprzedawane w cenie około 100.000 zł/ha. Zarzuca biegłej, że zaniżyła wartość nieruchomości o ponad 2 mln zł.

Czytelnik złożył skargę na opis i oszacowanie nieruchomości wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Komornik otrzymał także wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości.

Dotarliśmy do protokołu opisu i oszacowania nieruchomości. W pouczeniu są podane dwa terminy zaskarżenia: 7 i 14 dni. Zgodnie z prawem może być tylko jeden termin.

Podstawą wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jest błędnie wskazany termin zaskarżenia.

Do licytacji nie doszło, gdyż termin licytacyjny został zniesiony. Jednocześnie postanowieniem z 26 marca szubiński sąd uchylił czynność komornika „w postaci obwieszczenia o licytacji”. Sąd nakazał komornikowi wnikliwe rozważenie różnych kwestii prawnych.

Sąd przedstawił kilkustronicowe uzasadnienie orzeczenia, choć jak zauważył – nie musiał tego uczynić.

– Jednak przedstawienie zasadniczych motywów tego orzeczenia ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia postępowania egzekucyjnego w niniejszej sprawie, gdyż pozwoli na poznanie kształtu oraz przyczyn powstałej wadliwości postępowania, a także na uniknięcie powielania jakiejś części tej wadliwości w dalszym toku postępowania – czytam w podsumowaniu postanowienia.

Orzeczenie jest autorstwa SSR Dawida Krzyżanowskiego.

K. Czartoryski

Jan Wels

foto: Pixabay

Udostępnij