Zbiornik Jeziorsko powstał na rzece Warcie w drugiej połowie XX wieku. To najcenniejsze w centralnej Polsce miejsce dla ptaków wodno-błotnych. Południowa część zalewu jest rezerwatem ornitologicznym Jeziorsko.

Kompleks mariny w Wylazłowie (gmina Pęczniew, woj. łódzkie) jest najnowszym i jednocześnie najnowocześniejszym tego typu obiektem w województwie łódzkim. Port jachtowy powstał w latach 2019-2020.

Kosztem kilku milionów złotych pogłębiono istniejącą już zatokę i umocniono nadbrzeże. Są tutaj trzy pływające pomosty, przy których zacumować może około 60 jednostek pływających. W skład kompleksu wchodzą także: budynek kapitanatu z częścią hangarową i zapleczem socjalnym, zespół boisk do koszykówki i siatkówki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i parking.  

Port posiada własną stację pogodową  

Właścicielem kompleksu jest gmina Pęczniew.

W sąsiedztwie mariny znajduje się plaża. Ta część zalewu, gdzie są port i plaża nie jest rezerwatem Jeziorsko.

Przy wejściu do wody znajduje się jednak znak zakazu kąpieli.

Problem

– Dlaczego w tym miejscu nie można się kąpać w zbiorniku?

– Kto ustanowił ten zakaz?

– Czy są i jakieś ewentualne sankcje za złamanie zakazu?

Zapytamy Marcina Janiaka, wójta gminy Pęczniew.  

 

Pola Neis

Fot.: Pola Neis

 

Aktualizacja: 27 czerwca

Marcin Janiak, wójt gminy Pęczniew:

– Ze względu na konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac remontowych na zaporze zbiornika Jeziorsko w latach 2020-2023 oraz obniżony poziom wody w zbiorniku, Gmina Pęczniew nie mogła podjąć działań w celu utworzenia bezpiecznego kąpieliska. Prace te były kluczowe dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa i funkcjonalności zbiornika, co jest priorytetem dla lokalnych władz. Gmina Pęczniew planuje podjąć działania mające na celu utworzenie bezpiecznego kąpieliska. Jest to jednak uzależnione od pozyskania odpowiednich funduszy i dalszych planów inwestycyjnych.

– Znaki „Zakaz Kąpieli” na terenie gminy Pęczniew zostały wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

– Za złamanie zakazu kąpieli mogą grozić różnego rodzaju sankcje, choć najważniejszym aspektem jest fakt, że osoby kąpiące się w zbiorniku Jeziorsko robią to na własną odpowiedzialność. Osoba kąpiąca się akceptuje wszelkie ryzyko i konsekwencje związane z korzystaniem z akwenu. Obejmuje to zarówno ryzyko prawne, jak i osobiste zdrowotne czy majątkowe.

 

Udostępnij