Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał pierwsze decyzje w ramach Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Dwie z nich dotyczą pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, trzy kolejne są związane ze śmiercią pacjenta.

Przed wystąpieniem o świadczenie kompensacyjne trzeba rozważyć, co przyniesie większą korzyść finansową: świadczenie kompensacyjne czy odszkodowanie, renta lub zadośćuczynienie.

Zgodnie bowiem z ustawą z 16 czerwca 2023r. (zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw), uzyskanie świadczenia kompensacyjnego wiąże się ze zrzeczeniem się przez wnioskodawcę wszelkich roszczeń o odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie pieniężne.

Więcej na ten temat:

– Pierwsze wypłaty z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Jest jednak pewna pułapka prawna

 

Pytania do Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca:

– Czy Biuro Rzecznika przeprowadza dla poszkodowanych analizę, czy w danej sprawie lepiej wystąpić o świadczenie kompensacyjne czy ubiegać się o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie pieniężne?       

– Czy po wypłacie świadczenia kompensacyjnego można – np. za pół roku – je zwrócić i jednak wystąpić o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie pieniężne?

– Jeśli po złożeniu wniosku o świadczenie kompensacyjne ujawniły się nowe szkody wynikające ze zdarzenia medycznego – co wówczas? 

 

K. Czartoryski

Pola Neis 

foto: Pixabay

 

Udostępnij