Portal Szczepienia.info powstał w 2007 roku z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii. Portal posiada akredytację WHO. Jego powstanie było związane z planem WHO utworzenia sieci portali informujących o bezpieczeństwie szczepień. W 2019r. WHO przeprowadziło audyt portalu, który zakończył się „wynikiem celującym”. Szczepienia.info są dumne także z faktu, że są wymieniane na międzynarodowej liście stron internetowych sieci VSN tuż obok np. Robert Koch Institute.

Nie wiemy, czy to powód do zadowolenia. Instytut Roberta Kocha (RKI) to założona w 1891 roku niemiecka agencja rządowa odpowiedzialna za zwalczanie między innymi chorób zakaźnych. Jak podaje Wikipedia, podczas II wojny światowej instytut był zaangażowany w przeprowadzaniu eksperymentów ze szczepionkami przeciw tyfusowi w obozie koncentracyjnym Buchenwald. Pierwszym dyrektorem działu medycyny tropikalnej instytutu był Claus Schilling, który w latach 1942-45 prowadził badania malarii. Za zbrodnie przeciw więźniom z Dachau został stracony w 1946 roku.

Portal Szczepienia.info informuje, że jego działalność finansowana jest z funduszy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Narodowego Programu Zdrowia. Zapewnia także, że ułatwia „dostęp do rzetelnej i wiarygodnej informacji na temat szczepień; udostępnia oparte na wiedzy i zrozumiałe dla odbiorcy informacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepień”.

Wbrew deklaracjom, nie wszystkie informacje na temat szczepień zamieszczone na portalu oparte są na faktach i są poparte dowodami.

Np. takie informacje: „Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne, wymagające hospitalizacji, występują nieporównanie rzadziej niż powikłania chorób przed którymi chronią” i „Niepożądane odczyny poszczepienne są starannie monitorowane przez liczne instytucje; W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, szczepionki są natychmiast wycofywane i sprawdzane”.

Okazało się, że są to tylko opinie.

Poprosiliśmy bowiem w 2020r. Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH o dowiedzenie słuszności tych stwierdzeń oraz poparcie ich dowodami i danymi. W jego imieniu odpowiedzi udzieliła Ewa Augustynowicz, redaktorka portalu Szczepienia.info.

Dwukrotnie przesłała takie same odpowiedzi, które przejdą chyba do historii polskiej wakcynologii i dziennikarstwa:

„Przedmiotowe zapytanie stanowi prośbę o wyrażenie opinii do opinii, tym samym opinia nie może zostać wyrażona”.

Na ten temat tutaj:

Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

https://polaneis.pl/wazne-pytanie/skandaliczna-odpowiedz-narodowego-instytutu-zdrowia-publicznego-pzh-w-sprawie-niepozadanych-odczynow-poszczepiennych

W 2020r. zapewnienie o szczepieniach, jako najskuteczniejszej metodzie ochrony przed chorobami zakaźnymi wpisaliśmy na listę obalonych mitów.

Więcej:

Kolejny mit proszczepionkowy obalony

https://powiklaniaposzczepienne.pl/artykuly/kolejny-mit-proszczepionkowy-obalony/

W podsumowaniu tego artykułu napisaliśmy:

To twierdzenie nie jest prawdziwe. Jego autorzy nawet nie spróbowali go dowieść naukowo w kontekście odporności. Gdyby to zdanie brzmiało: „zgodnie z aktualną wiedzą medyczną szczepienia są jedną ze skuteczniejszych metod ochrony przed chorobami zakaźnymi”, nie byłoby sprawy.

Liczymy, że zdanie zostanie zmienione na mniej kategoryczne. Może być wersja zaproponowana przez nas lub inna. Oczywiście zapewnienie o szczepieniach, jako najskuteczniejszej metodzie ochrony przed chorobami zakaźnymi wpisujemy na listę obalonych mitów.

Zarówno Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie, jak i Instytut Zdrowia Publicznego w Krakowie nawet nie spróbowały zanegować czy polemizować z ustaleniami redakcji.  

Minęły 4 lata i powróciło twierdzenie, że szczepionki to „najskuteczniejsza metoda zapobiegania chorobom zakaźnym”.

25 kwietnia br. na stronie Szczepienia.info ukazał się artykuł:

WHO: w ciągu ostatnich 50 lat szczepionki uratowały życie 154 mln osób

W pierwszym zdaniu artykułu jest właśnie o najskuteczniejszej metodzie. To zdanie jest mitem, nikt przez 4 lata tego nie podważył. Nie będziemy się tym więc zajmować.

Uwagę naszą zwróciło kategoryczne stwierdzenie: Od 1974 roku szczepienia uratowały życie 154 milionom osób.

Pytania do Bernarda Waśki, dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy (NIZPPZH-PIB):

– Czy NIZPPZH-PIB dysponuje badaniami potwierdzającymi jednoznacznie, że podana liczba 154 mln osób wynika z konkretnych wyliczeń?

– Co konkretnie oznacza twierdzenie: „uratowały życie”?

– Kiedy konkretnie i jak uratowały życie? Jak te 154 mln uratowań jest udokumentowane?

*Uratować komuś życie to coś konkretnego, wymiernego i sprawdzalnego.

 

Pola Neis, K. Czartoryski

foto: Pixabay

 

Aktualizacja: 31 maja

Bernard Waśko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego:

 – Na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego https://szczepienia.pzh.gov.pl/ w dziale aktualności opublikowano artykuł pt. „WHO: w ciągu ostatnich 50 lat szczepionki uratowały życie 154 mln osób”. Artkuł dostępny jest pod adresem: https://szczepienia.pzh.gov.pl/who-w-ciagu-ostatnich-50-lat-szczepionki-uratowaly-zycie-154- mln-osob/?wersja=dla-pacjentow.

Cytowane twierdzenie odwołuje się do informacji WHO opublikowanej pod adresem: https://www.who.int/news/item/24-04-2024-global-immunization-efforts-have-saved-at-least154-million-lives-over-the-past-50-years dotyczącej przeprowadzonych badań naukowych, których wyniki opublikowane zostały w czasopiśmie naukowym Lancet.

Szczegółowych informacji dotyczących metodologii badań oraz ich wyników proszę szukać w tekście źródłowym, tj. w publikacji opisującej te badania.

 

Komentarz

 Artykuł w tygodniku The Lancet przedstawia wyniki badań. Nie ma w tym artykule stwierdzenia, że „szczepionki są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom zakaźnym i ratowania życia”.

Badanie opiera się na wykorzystaniu modeli matematycznych i statystycznych. Zostało zrobione po to, aby uczcić 50. rocznicę uruchomienia przez WHO Rozszerzonego Programu Szczepień (EPI).

Powstało więc pod konkretne zamówienie. Warto widzieć, że EPI w 2024r. zostało rozszerzone o szczepionki przeciwko 13 chorobom. W tym przeciw… COVID-19.   

Metody badań zostały poddane przeglądowi przez Komitet Doradczy WHO ds. badań nad wdrażaniem szczepień. Nie ma podanego zewnętrznego podmiotu, który sprawdziłby badania.

Jako że mamy statystykę, autorzy kilkakrotnie niewyraziście podsumowują wyniki badań: szacuje się, szacujemy.

Analiza statystyczna opiera się na szacunkach modelowania chorób zakaźnych opracowanych przez Konsorcjum Modelowania Wpływu Szczepionek (VIMC) i badaniu Global Burden of Disease (GBD).

VIMC jest dotowane przez fundacje: Gavi oraz Gatesów.

Global Burden of Disease (GBD) jest finansowana także przez… Fundację Billa i Melindy Gatesów.

W artykule oraz na stronie WHO, są kilkakrotnie wymienione: Gavi oraz Fundacja Gatesów. W deklaracji interesów wykazane są wielokrotne i złożone powiązania między autorami badań a np. Gavi czy Fundacją Gatesów.

Do tego trzeba dodać, że WHO jest także sponsorowane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. Fundację, która stoi między innymi za programem EPI.

Trudno nie zauważyć, że wiarygodność tych badań wygląda bardzo nieciekawie. Gdyby były zrobione przez niepowiązanych z WHO czy fundacją  Billa i Melindy Gatesów naukowców, miałyby zupełnie inny wymiar.

Nie kwestionując wyników badań, należy jednak podejść do nich z bardzo dużą rezerwą.

 

Udostępnij